Home » Posts tagged 'YCT'

Tag Archives: YCT

สถาบันขงจื๊อ บ้านสมเด็จฯ จัดการทดลองสอบวัดระดับภาษาจีนให้โรงเรียนในเครือข่าย

วันที่ 25 สิงหาคม 2557 สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เยือนโรงเรียนผดุงกิจวิทยา โรงเรียนในเครือข่ายการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน เพื่อจะการทดลองสอบวัดระดับภาษาจีนให้กับนักเรียนในระดับชั้นต่างๆกว่า 120 คน ในการนี้ผู้บริหารของสถาบันขงจื๊อ และโรงเรียน ได้ร่วมควบคุมการสอบ

图5 温院长对培知公学的教案进行点评 图6 参与考试全体师生合影 图1 曼松德孔院教师对培知公学教师进行考前培训 图2 曼松德孔院教师仔细核对考生信息 图3 考试有条不紊地进行 图4 温院长视察课堂

สถาบันขงจื๊อบ้านสมเด็จฯทุบสถิติจำนวนผู้เข้ารับการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน YCT

วันที่ 23 สิงหาคม คณาจารย์จากสถาบันขงจื๊อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเดินทางไปยังโรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว โรงเรียนสิ่นหมินพิษณุโลกและโรงเรียรธีรธาดาพิษณุโลก เพื่อจัดการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน YCT ให้แก่นักเรียนจำนวน 576 คน การสอบครั้งนี้สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน YCT ตั้งแต่ระดับ 1-4 ซึ่งจำนวนผู้เข้ารับการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนในครั้งนี้ถือเป็นการทุบสถิติจำนวนผู้เข้าสอบสูงสุดในรอบเดือนของสถาบันขงจื๊อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

图1 曼松德孔子学院老师对监考老师进行考前再培训 图2 监考老师仔细检查考生证件 图3 监考老师认真查看考场情况

 

สถาบันขงจื้อบ้านสมเด็จฯจัดงานสัมมนาการสอบภาษาจีน

วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2557 สถาบันขงจื้อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดกิจกรรมแนะนำการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน ขึ้น โดยตลอดงานได้เน้นหัวข้อการเรียนภาษาจีนความคู่กับการสอบเป็นหลัก เพื่อเป็นการอธิบายรายละเอียดของการสอบต่างๆให้กับกรรมการผู้คุมสอบ HSK อาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และอาจารย์ที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีอาจารย์เข้าร่วมงานกว่า 60 คน เข้าฟังการอธิบายรายละเอียดการสอบ HSK/YCT

图1 温象羽院长介绍孔院汉语水平考试发展情况 图2 曼松德孔院教师展示本年度汉语考试时间 图3 高岩老师讲解汉语水平考试与课堂教学关系 图4 本土教师在推介会上与老师们分享“考教结合”教学经验 图5 咨询现场气氛热烈