Home » Posts tagged 'Paking Opera'

Tag Archives: Paking Opera

สถาบันขงจื๊อ บ้านสมเด็จฯ จัดกิจกรรม เปิดโลกอุปรากรจีน

วันที่ 27-28 มีนาคม 2557 สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดกิจกรรมเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรม “เปิดโลกอุปรากรจีน งิ้วปักกิ่ง” ขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และสัมผัสกับศิลปะการเเสดงอันล้ำค่าของประเทศจีนด้วยตนเองในกิจกรรมมีผู้ร่วมกิจกรรมทั้งอาจารย์ นิสิต นักศึกษาและนักเรียน จำนวนกว่า 60 คนกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์เติ้ง เซียว ปอ ผู้ประสานงานห้องเรียนขงจื๊อโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง เป็นผู้บรรยายให้ความรู้

图1 本土教师朱光明讲解京剧脸谱 图2 邓肖波老师示范老生装扮 图3学员认真绘制脸谱 图4 学员学习京剧唱段 图5 学员体验京剧装扮 图6 部分学员合影