Home » Posts tagged 'MTCSOL'

Tag Archives: MTCSOL

สถาบันขงจื๊อ บ้านสมเด็จฯ เปิดคอร์สอบรมเตรียมความพร้อมศึกษาต่อ ป.โท

วันที่ 20 เมษายน 2557 สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดคอร์สอบรมภาษาจีนและการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK&HSKK ให้กับผู้ขอรับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะความรู้ภาษาจีนเเละเตรียมความพร้อมก่อนการศึกษา โดยการอบรมนี้เป็นการอบรมที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

图1曼松德孔院公派教师主持开班典礼 图2曼松德孔院院长作HSK简介及冲关报告 图3曼松德孔院公派教师进行HSK六级考前辅导 图4学员们聚精会神地听取公派教师的HSK五级课程 图5利用中午休息时间开设汉语角 图6为学员提供免费学习资料

สถาบันขงจื๊อ บ้านสมเด็จฯ จัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้ารับทุนศึกษาต่อ ป.โท

วันที่ 16 มีนาคม 2557 สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาการสอนภาษาจีน ด้วยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน ซึ่งโครงการความร่วมมือนี้ถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทย โดยมีผู้เข้ารับสัมภาษณ์จำนวนกว่า  180 คน ในการสอบสัมภาษณ์นี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานการศึกษาหลายหน่วยงาน ทั้ง 15 ท่านให้เกียรติเป็นกรรมการสอบในครั้งนี้

图1 考生签到并按颜色分组 图2 威隆校长为面试致辞 图3 考官与考生共同了解项目详细内容 图4考生有序候场 图5 面试现场