Home » Posts tagged 'Master’s degree of Teaching Chinese to Speakers of Other Languages'

Tag Archives: Master’s degree of Teaching Chinese to Speakers of Other Languages

สถาบันขงจื๊อ บ้านสมเด็จฯ จัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้ารับทุนศึกษาต่อ ป.โท

วันที่ 16 มีนาคม 2557 สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาการสอนภาษาจีน ด้วยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน ซึ่งโครงการความร่วมมือนี้ถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทย โดยมีผู้เข้ารับสัมภาษณ์จำนวนกว่า  180 คน ในการสอบสัมภาษณ์นี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานการศึกษาหลายหน่วยงาน ทั้ง 15 ท่านให้เกียรติเป็นกรรมการสอบในครั้งนี้

图1 考生签到并按颜色分组 图2 威隆校长为面试致辞 图3 考官与考生共同了解项目详细内容 图4考生有序候场 图5 面试现场