Home » Posts tagged 'HSK'

Tag Archives: HSK

ศูนย์สอบวัดความรู้ภาษาจีน HSK ลำดับที่ 12

วันที่30มิถุนายนผู้อำนวยการเวินเซี่ยงยวี่พร้อมด้วยคณะเดินทางเยือนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยในการนี้สถาบันขงจื๊อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาร่วมกับโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยลงนามความร่วมมือจัดตั้งศูนย์สอบวัดความรู้ภาษาจีนHSKลำดับที่12 โดยมีคณะผู้บริหารทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม

图1 温院长向佛统中学校长介绍孔院情况 图2 温院长与佛统中学校长签署协议 图3  佛统中学全体教师见证签约仪式 图4 孔院教师对佛统中学教师进行HSK考前培训

ครูอาสาสมัครของสถาบันขงจื้อบ้านสมเด็จฯ ผ่านการสอบควบคุมการสอบ HSK ระดับ A

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน ครูอาสาสมัครของสถาบันขงจื้อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ผ่านการทดสอบการควบคุมและจัดการการสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ในระดับสูงสุด วุฒิบัตรระดับ A
ก่อนที่จะทำหน้าที่กรรมการคุมการสอบวัดระดับภาษาจีน HSK นั้น ครูอาสาสมัครของสถาบันขงจื้อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจะต้องได้รับวุฒิบัตรการคุมและจัดการการสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ในระดับสูงสุดก่อนถึงจะสามารถคุมและจัดการสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ได้

图1-001 图2-001

สถาบันขงจื๊อ บ้านสมเด็จฯ จัดสอบวัดระดับภาษาจีนประจำเดือนพฤษภาคม

วันที่ ๕ พ.ค. ๕๗ สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน ประจำเดือนพฤษภาคม ซึ่งถือเป็นครั้งที่ ๕ ของปีนี้ ในการสอบครั้งนี้แบ่งออกเป็นการสอบ HSKระดับ ๓, ๔ และ๕ และการสอบพูด ระดับกลาง ซึ่งการสอบในครั้งนี้ลุล่วงได้ด้วยดีแม้จะอยู่ในช่วงของวันหยุดเเละการปิดภาคการศึกษา
ในการนี้ ผู้อำนวยการเวินเซี่ยงยวี่พร้อมด้วยคณาจารย์ ได้เข้าร่วมเป็นกรรมการในการสอบครั้งนี้ด้วย

图1.考官检查考生准考证 图2.HSK考场现场 图3.考生进行HSKK考试 图4.曼松德孔院全体获得HSK考试管理资格A级证书