การสอบคัดเลือกคณะข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร

วันที่ 25 กรกฎคม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้จัดการสอบคัดเลือกคณะข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร ณ สถาบันขงจื๊อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผู้เข้ารับการสอบครั้งนี้มีจำนวน 15 ท่าน ซึ่งคณะข้าราชการครูกรุงเทพมหานครได้ผ่านการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์เพื่อเดินทางไปอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ ประเทศจีน

图1  民教委特别政策处处长Yupa Rachu致开幕词 图2  曼松德孔子学院外方院长苏迪鹏预祝老师们考试顺利 图3  民教委特别政策处处长与曼松德孔子学院外方院长共同启封试卷 图5  曼松德孔子学院教师陪同民教委官员参观孔子学院

สถาบันขงจื๊อ บ้านสมเด็จฯ ร่วมจัดนิทรรศการวันแม่แห่งชาติ

วันที่ 12 สิงหาคม 2557 สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมจัดนิทรรศการทางวิชาการ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ตามคำเชิญของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งถือเป็นสถาบันขงจื๊อแห่งเดียวในประเทศไทยที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมนิทรรศการในครั้งนี้ โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมมากมาย

图1. 泰国教育部次长及官员特别关注曼松德孔院展位 图2 . 孔院教师向泰国教育部民校教育委员会秘书长介绍展品 图3. 泰国教育部民教委科长赖芝华在“中国茶艺坊”品茶 图4. 泰国学生认真描摹京剧脸谱图案 图5. 泰国民众在“中华服饰廊”试穿中国京剧戏服 图6. 曼松德孔院展位参观者络绎不绝

สถาบันขงจื๊อบ้านสมเด็จฯได้จัดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ครั้งที่ 7

วันที 13 กรกฎาคม ซึ่งตรงกับวันเข้าพรรษาของประเทศไทย ทางสถาบันขงจื๊อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ครั้งที่ 7 ซึ่งมีผู้เข้ารับการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK มากถึง 206 คน

2 4 5