Home » สถาบันขงจื๊อ » สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาCIBSRU » สถาบันขงจื๊อ บ้านสมเด็จฯ จัดการทดลองสอบวัดระดับภาษาจีนให้โรงเรียนในเครือข่าย

สถาบันขงจื๊อ บ้านสมเด็จฯ จัดการทดลองสอบวัดระดับภาษาจีนให้โรงเรียนในเครือข่าย

วันที่ 25 สิงหาคม 2557 สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เยือนโรงเรียนผดุงกิจวิทยา โรงเรียนในเครือข่ายการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน เพื่อจะการทดลองสอบวัดระดับภาษาจีนให้กับนักเรียนในระดับชั้นต่างๆกว่า 120 คน ในการนี้ผู้บริหารของสถาบันขงจื๊อ และโรงเรียน ได้ร่วมควบคุมการสอบ

图5 温院长对培知公学的教案进行点评 图6 参与考试全体师生合影 图1 曼松德孔院教师对培知公学教师进行考前培训 图2 曼松德孔院教师仔细核对考生信息 图3 考试有条不紊地进行 图4 温院长视察课堂