Home » สถาบันขงจื๊อ » สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาCIBSRU » สถาบันขงจื๊อบ้านสมเด็จฯทุบสถิติจำนวนผู้เข้ารับการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน YCT

สถาบันขงจื๊อบ้านสมเด็จฯทุบสถิติจำนวนผู้เข้ารับการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน YCT

วันที่ 23 สิงหาคม คณาจารย์จากสถาบันขงจื๊อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเดินทางไปยังโรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว โรงเรียนสิ่นหมินพิษณุโลกและโรงเรียรธีรธาดาพิษณุโลก เพื่อจัดการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน YCT ให้แก่นักเรียนจำนวน 576 คน การสอบครั้งนี้สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน YCT ตั้งแต่ระดับ 1-4 ซึ่งจำนวนผู้เข้ารับการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนในครั้งนี้ถือเป็นการทุบสถิติจำนวนผู้เข้าสอบสูงสุดในรอบเดือนของสถาบันขงจื๊อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

图1 曼松德孔子学院老师对监考老师进行考前再培训 图2 监考老师仔细检查考生证件 图3 监考老师认真查看考场情况