สถาบันขงจื๊อ บ้านสมเด็จฯ จัดการทดลองสอบวัดระดับภาษาจีนให้โรงเรียนในเครือข่าย

วันที่ 25 สิงหาคม 2557 สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เยือนโรงเรียนผดุงกิจวิทยา โรงเรียนในเครือข่ายการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน เพื่อจะการทดลองสอบวัดระดับภาษาจีนให้กับนักเรียนในระดับชั้นต่างๆกว่า 120 คน ในการนี้ผู้บริหารของสถาบันขงจื๊อ และโรงเรียน ได้ร่วมควบคุมการสอบ

图2:温象羽院长向太子寺中学赠送汉语教材 图3:太子寺中学学生表演中国文化体验日开幕式节目 图5:孔院老师教同学们唱起《甜蜜蜜》 图7:孔院老师教授同学们太极精髓

สถาบันขงจื๊อ บ้านสมเด็จฯ จัดการทดลองสอบวัดระดับภาษาจีนให้โรงเรียนในเครือข่าย

วันที่ 25 สิงหาคม 2557 สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เยือนโรงเรียนผดุงกิจวิทยา โรงเรียนในเครือข่ายการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน เพื่อจะการทดลองสอบวัดระดับภาษาจีนให้กับนักเรียนในระดับชั้นต่างๆกว่า 120 คน ในการนี้ผู้บริหารของสถาบันขงจื๊อ และโรงเรียน ได้ร่วมควบคุมการสอบ

图5 温院长对培知公学的教案进行点评 图6 参与考试全体师生合影 图1 曼松德孔院教师对培知公学教师进行考前培训 图2 曼松德孔院教师仔细核对考生信息 图3 考试有条不紊地进行 图4 温院长视察课堂

สถาบันขงจื๊อบ้านสมเด็จฯทุบสถิติจำนวนผู้เข้ารับการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน YCT

วันที่ 23 สิงหาคม คณาจารย์จากสถาบันขงจื๊อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเดินทางไปยังโรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว โรงเรียนสิ่นหมินพิษณุโลกและโรงเรียรธีรธาดาพิษณุโลก เพื่อจัดการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน YCT ให้แก่นักเรียนจำนวน 576 คน การสอบครั้งนี้สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน YCT ตั้งแต่ระดับ 1-4 ซึ่งจำนวนผู้เข้ารับการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนในครั้งนี้ถือเป็นการทุบสถิติจำนวนผู้เข้าสอบสูงสุดในรอบเดือนของสถาบันขงจื๊อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

图1 曼松德孔子学院老师对监考老师进行考前再培训 图2 监考老师仔细检查考生证件 图3 监考老师认真查看考场情况